Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Progressio
 
Comunicate

Anunţ rezultate selecţie seria 3 Contabilitate

 

Anunţ selecţie seria 3 Contabilitate

 

Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020.

Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe

Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiţii în domeniul educaţiei, al formării şi al formării profesionale în vederea dobândirii de competenţe şi a învăţării pe tot parcursul vieţii

Prioritatea de investiţii 10.iv.: Îmbunătăţirea utilităţii sistemelor de educaţie şi formare pentru piaţa muncii, facilitarea trecerii de la educaţie la muncă şi consolidarea sistemelor de educaţie şi formare profesională şi a calităţii lor

Obiectivul specific 6.13: Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi non universitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare la un potenţial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: "Dezvoltarea învăţământului terţiar universitar în sprijinul creşterii economice - PROGRESSIO"

Nr. identificare contract: POCU/380/6/13/125040

05.04.2019

Dezvoltarea învăţământului terţiar universitar în sprijinul creşterii economice

 

 

La Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, începutul lunii aprilie coincide cu debutul proiectului "Dezvoltarea învăţământului terţiar universitar în sprijinul creşterii economice", acronim PROGRESSIO, proiect contractat prin Programul  Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, cu o durată de trei ani.

Proiectul va fi implementat în parteneriat cu Universitatea Universitatea Valahia din Târgovişte, Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava şi Camera de Comerţ şi Industrie Suceava, iar obiectivul general se referă la aplicarea unui sistem integrat de măsuri de educaţie şi de formare profesională în vederea îmbunătăţirii competentelor antreprenoriale pentru studenţi doctoranzi şi cercetători postdoctoranzi, în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii fiind implementat în regiuni mai puţin dezvoltate (Sud Muntenia, Centru, Nord-Est).

Beneficiarii activităţilor proiectului sunt 72 de studenţi doctoranzi din domenii eligibile conform strategiei SNCDI: economic (management / contabilitate / economie) şi socio-uman (istorie / filologie / geografie) şi 30 de cercetători postdoctoranzi din domeniul economic (management / contabilitate / economie), ce vor fi organizaţi în serii succesive pe toată durata proiectului.

Prin participarea la activităţile proiectului, experţii Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia contribuie la:

-         încurajarea studenţilor doctoranzi şi a cercetătorilor postdoctoranzi în scopul participării la programe de formare cu componentă antreprenorială;

-         dezvoltarea personală şi profesională a studenţilor doctoranzi şi a cercetătorilor postdoctoranzi în vederea incluziunii mai bune pe piaţa muncii;

-         realizarea unui sistem de comunicare în vederea creşterea receptivităţi angajatorilor pentru cunoaştere şi noi competenţe;

-         creşterea vizibilităţii cercetărilor româneşti la nivel internaţional.

Avantajele proiectului sunt multiple, dar pentru dezvoltarea învăţământului terţiar universitar în sprijinul creşterii economice, participanţii pot să beneficieze de următoarele situaţii:

     - frecventarea unui program de învăţare antreprenorială în legătură cu tema studiilor doctorale/postdoctorale realizate, cu o componentă practică, realizată, inclusiv, la agenţi economici/parteneri relevanţi;

     - frecventarea unui program de consiliere profesională, formarea de competenţe transversale;

     - obţinerea de sprijin financiar, sub forma unei burse individuale lunare, de peste 1.800 lei/lună, timp de 12 luni;

     - participarea la conferinţe, workshop-uri şi alte evenimente ştiinţifice organizate de universitate;

     - participarea la mobilităţi internaţionale cu durata de 1 lună la instituţii din Uniunea Europeană;

     - susţinerea financiară pentru publicarea de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate şi participarea la conferinţe internaţionale;

     - participarea la vizite de studiu la universităţi din Uniunea Europeană;

     - crearea unei comunităţi virtuale a cercetătorilor şi specialiştilor din domeniu pentru facilitarea dezvoltării personale şi profesionale.

Proiectul care reuneşte organizaţii din cele trei capitale istorice (Târgovişte, Suceava şi Alba Iulia) are o valoare totală de 6.437.600,00 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 6.315.208,00 lei.

PROGRESSIO este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiţii în domeniul educaţiei, al formării şi al formării profesionale în vederea dobândirii de competenţe şi a învăţării pe tot parcursul vieţii, Prioritatea de investiţii 10.iv.: Îmbunătăţirea utilităţii sistemelor de educaţie şi formare pentru piaţa muncii, facilitarea trecerii de la educaţie la muncă şi consolidarea sistemelor de educaţie şi formare profesională şi a calităţii lor, Obiectivul specific 6.13: Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi non universitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare la un potenţial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Prin activităţile preconizate, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia va reuşi să ridice standardele pregătirii profesionale şi personale pentru studenţii doctoranzii şi cercetătorii postdoctoranzii incluşi în grupul de beneficiari. Progresul proiectului poate fi urmărit la secţiunea dedicată progressio.uab.ro.

 

Echipa de implementare

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

progressio@uab.ro