Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Progressio
 

 

     La Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, începutul lunii aprilie coincide cu debutul proiectului "Dezvoltarea învăţământului terţiar universitar în sprijinul creşterii economice", acronim PROGRESSIO, proiect contractat prin Programul  Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, cu o durată de trei ani.

 

     Proiectul va fi implementat în parteneriat cu Universitatea Universitatea Valahia din Târgovişte, Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava şi Camera de Comerţ şi Industrie Suceava, iar obiectivul general se referă la aplicarea unui sistem integrat de măsuri de educaţie şi de formare profesională în vederea îmbunătăţirii competentelor antreprenoriale pentru studenţi doctoranzi şi cercetători postdoctoranzi, în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii fiind implementat în regiuni mai puţin dezvoltate (Sud Muntenia, Centru, Nord-Est).

 

Sediul şi dotările cu aparatură modernă, destinate studenţilor doctoranzi, se află la Facultatea de Teologie Ortodoxă.


     Beneficiarii activităţilor proiectului sunt 72 de studenţi doctoranzi din domenii eligibile conform strategiei SNCDI: economic (management / contabilitate / economie) şi socio-uman (istorie / filologie / geografie) şi 30 de cercetători postdoctoranzi din domeniul economic (management / contabilitate / economie), ce vor fi organizaţi în serii succesive pe toată durata proiectului.